L'horari de Súnion
fet per a mòbils
28 de gener, Ramon Boixader i Blanch
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Llengua llati...


Targeta A
G: 1 - 12
09:15
---
10:00
Solapament


10:00
Llengua catal...


10:45
G: 5 - 8
10:30
Llengua catal...


11:15
G: 9 - 12
11:15
Llengua llati...


Targeta A
G: 1 - 12
12:00
---
14:15
Migdia
14:45
---
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
SĂșnion © Tots els drets reservats