L'horari de Súnion
fet per a mòbils
2 de desembre, A55
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Llengua catalana
09:15
Cultura audiovisual
Targeta C
10:00
Cultura audiovisual
Targeta B
10:45
Aula lliure
11:15
C. i C. C
12:00
C. i C. A
12:45
Tecnologia
13:30
Migdia
14:45
C. i C. B
15:30
Fonaments de l'art
Targeta D
16:15
Aula lliure
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
SĂșnion © Tots els drets reservats