L'horari de Súnion
fet per a mòbils
27 d'octubre, A28
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Tecnologia industrial
Targeta A
09:15
Economia de l'empresa
Targeta D
10:00
Economia de l'empresa
Targeta B
10:45
Llengua castellana
11:30
Temps lliure
12:00
Geografia
Targeta A
12:45
Cultura audiovisual
Targeta D
13:30
Cultura audiovisual
Targeta C
14:15
Migdia
14:45
Aula lliure
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
SĂșnion © Tots els drets reservats