L'horari de Súnion
fet per a mòbils
19 d'abril, A28
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Filosofia
09:15
Economia de l'empresa
Targeta C
10:00
Economia de l'empresa
Targeta B
10:45
Temps lliure
11:15
Economia de l'empresa
Targeta D
12:00
Llengua catalana
12:45
CTMA
Targeta C
13:30
Aula lliure
14:15
Migdia
14:45
Aula lliure
15:30
Matemàtiques
16:15
Llengua anglesa 1
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
Súnion © Tots els drets reservats