L'horari de Súnion
fet per a mòbils
1 d'octubre, A25
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Història
09:15
Llengua castellana
10:00
Matemàtiques
10:45
Temps lliure
11:15
Química
Targeta B
12:00
Filosofia
12:45
Química
Targeta C
13:30
Aula lliure
14:15
Migdia
14:45
Geologia
15:30
C. i C. B
16:15
Tecnologia
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
Súnion © Tots els drets reservats