L'horari de Súnion
fet per a mòbils
27 d'octubre, A21
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Biologia
Targeta A
09:15
Llengua catalana
10:00
Literatura catalana
Targeta B
10:45
Temps lliure
11:15
Tecnologia industrial
Targeta B
12:00
Biologia
Targeta C
12:45
Economia de l'empresa
Targeta D
13:30
Economia de l'empresa
Targeta C
14:15
Migdia
14:45
Aula lliure
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
SĂșnion © Tots els drets reservats