L'horari de Súnion
fet per a mòbils
18 d'octubre, A21
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Llengua llatina
Targeta A
09:15
Literatura universal
Targeta C
10:00
Filosofia
10:45
Temps lliure
11:15
Filosofia
12:00
Llengua anglesa B
12:45
Cultura audiovisual
Targeta C
13:30
Migdia
14:45
Aula lliure
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
SĂșnion © Tots els drets reservats