L'horari de Súnion
fet per a mòbils
26 de gener, grup 15 de 2n BATX
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30
Targeta A


Biologia
A35
Dibuix Tècnic
A38
Física
A40
Química
A42
09:15


Llengua anglesa A
A24
Llengua anglesa B
A22
Llengua anglesa C
A23
Llengua anglesa D
A32
Llengua anglesa E
A34
10:00
Llengua catala...
A40
10:45
Temps lliure
11:15
Targeta C


Biologia
A28
CTMA
A20
Física
A38
Química
A21
12:00
Matemàtiques
A20
12:45
Història
A42
13:30
Migdia
14:45
Recuperació


Química
A14
Tecnologia indust...
A14
16:15
Temps lliure
Fet especialment per als usuaris
de mòbils.
Desenvolupat per Gerard Bayego i Daniel Gil
Súnion © Tots els drets reservats